Skriv ut

Studiebesök på Renova

"Vart tar våra sopor vägen?"

19 februari 2015

Till dagens besök på Renova vid Sävenäs hade 30 personer mött upp från Vintergäcken

Vår guide, Heinz, mötte oss för en kort genomgång av bakgrunden till denna stora anläggning, en av de tre största i landet. Under många år hade våra sopor deponerats på olika tippar, i Göteborgsområdet var det främst Brudaremossen som blivit allt större i takt med ökad avfallsmängd, detta i sin tur ett resultat av vår ökade köpkraft efter kriget. Situationen blev snart ohållbar och på 60-talet planerades för en sopförbränningsstation. 1969 påbörjades bygget och 1972 togs den stora anläggningen i drift.

Under årens lopp har anläggningen byggts ut med bland annat rökgasrening, värmepumpsdel och sorteringsanläggning med mera med syfte att bättre tillvarata den energi som förbränningen alstrar. Idag är man Västsveriges näst största energiproducent efter Ringhals, där mycket går till fjärrvärme, dessutom skapas bland annat energi i form av biogas av matavfall.

Vi vandrade vidare utrustade med orange hjälmar och västar till avfallsbunkern, 25m djup där avfallet tippades för att med en skopa lastas vidare till ugnarna.

73 ton per timme eldades och totalt fanns kapacitet att hantera avfall för 1 miljon människor och dit även sopor från England brändes, totalt brändes 13–15000 ton per vecka, det mesta (60%) från industri och byggsektorn.

Vi fick en tankeställare vad kostnaden var för förpackningar. Avfalls- och förbränningsskatten motsvarade 10000 kronor per person och år!

Efter att även ha besett förbränningen i ugnarna samlades vi för en kopp kaffe och fick en genomgång av vår entusiastiske guide av vikten av sortering och många frågor ställdes av hur olika sopor från våra hushåll bör sorteras, Dricksglas skall ej slängas i glasåtervinningen då de innehåller olämpliga kemikalier. Vi fick även information om att Renova idag ägs av 10 kranskommuner och att omsättningen ligger på cirka 1,3 miljarder. Stora summor!

Vi konstaterade även att det fanns ett behov om hur vi bör sortera, kanske ett ämne för ett månadsmöte med en representant från kommunen.

Det var ett mycket intressant och tankeväckande besök som vi tackar Inger och Claes Green för.

Text : Gunnar Jernström

Bild: Lennart Knutsson/Gunnar Jernström

Se alla bilderna i GALLERIET.

Sidan senast uppdaterad 2015-02-20