Skriv ut

Månadsmöte den 1 september 

med föredrag av Lotta Säfström

Mötet började med information om kommande program mm, klicka  HÄR

 

Lotta Säfström (bild Ove Sjöstrand)

Att finnas till för dem som ingen annan möter.

Efter genomgång av månadens föreningsangelägenheter fick vi, 123 besökare, möta dagens föredragshållare Lotta Säfström, direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission. Hennes bakgrund, utbildad socionom, diakoniutbildad med 30 års verksamhet i Stockholm, bland annat vid Ersta diakoni. Hon kom 2010 till Göteborgs kyrkliga stadsmission som direktor, ledare för verksamheten.

Stadsmissionen år en internationell rörelse med nationell anpassning. Till Göteborg kom den relativt sent, först 1952, på initiativ av Ebbe Hagard, legendarisk kyrkoherde i Haga och Isaac Béen kyrkoherde i Christine svenska församling i Göteborg och organisationens förste ordförande.

Man startade på Köpmannagatan i dåvarande Nordstan med frivillig bemanning. Idag behövs många yrkesutbildade som kan ”hantverket” att stödja de mest utsatta och med många frivilliga medarbetare som komplement. Finansieringen uppgår till storleksordningen 200 miljoner varav gåvor och insamlade medel 55 miljoner, sålda och upphandlade tjänster 120 miljoner och second handverksamheten drygt 20 miljoner. 450 hel-och deltidstjänster och 180 volontärer.
Man driver åtta second handbutiker och insamlar och sorterar 6-8 ton varor/vecka!

Att stödja utsatta människor till ”innanförskap” är en grundmålsättning, säger Lotta. Att inte ge upp på utsatta människor som ingen annan hjälper.

Stiftelsen samverkar med Svenska kyrkans församlingar för att i Jesu anda ”utföra kärlekens gärningar” som enligt Lotta beskrevs som frågor utan förutfattade meningar:


          Vem är Du,
          Vad behöver Du


Svaret blir många gånger: ”Att få träffa mina barn”, för många nära nog en omöjlighet.

Akut hemlösa i Göteborg, 900 varav 50 st uteliggare, och hemlösa utan ett eget hem med egen nyckel, 5000 människor.


Att etablera en relation, att kunna ge sällskap tillbaka in i samhället. Att hjälpa till att skapa en stadga i sitt liv och återskapa det sociala nätverket. Gillis Edman tidigare ordförande i räddningsmissionen, som var hos oss för ett par år sedan berättade om ett möte på staden med några personer i samhällets utkant, som stoppade honom och stolt visade upp en nyckel: Titta här direktörn, vi har fått en egen nyckel!
Att bryta hemlösheten, det är stort och ett av stadsmissionens viktigaste mål, att ge stöd in på en arbetsmarknad och ordnat liv, till exempel genom arbete vid de egna second handbutikerna är ett annat mål.

Lotta Säfströms berättelse gav oss en del att reflektera över, sådant som vi tar för självklart, kan vara något som man bara kan drömma om för någon annan.

Verksamhetens omfattning beskrivs till del av två följande bilder. (Bilder: Gunnar Jernström)

 

 

Lotta Säfströms föredrag var engagerande och om hon haft swish-numret tillgängligt hade det spontant kommit in mycket pengar från åhörarna. Låt nu inte detta hindra att så här i efterhand lämna ett bidrag till denna viktiga verksamnhet. Klicka på Stadsmissionen. Och välj det betalningssätt som passar dig.

 

 Uppmärksamma åhörare (bild Ove Sjöstrand)

Text: Gunnar Jernström och Bengt G Bengtsson

Bild: Ove Sjöstrand/Gunnar Jernström.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-03