Skriv ut

Månadsmöte den 1 september 

Information

Glädjande många medlemmar samlas (Bild Ove Sjöstrand)

Gunnar Häggström hälsade alla 123 närvarande välkomna med ett särskilt välkommen till nya medlemmar.

GH informerade om att:

  • Vi är nu 812 medlemmar, en ökning med 53 personer brutto och 20 personer netto.
  • Matrikeln är klar och ligger på podiet, tillsammans med miniprogram och bioprogram.

Birgitta Loftäng redogjorde för de förändringar som uppstått på grund av branden i Kulturhuset samt tillströmning av kursdeltagare. Förändringarna kommer att införas i Kursprogrammet. Kontrollera gärna om det skett någon förändring för din kurs. BL påminde också om "äta lunch tillsammans" i Råda Rum.

Lage Johannesson redaogjorde också för Android och juridikkurser, se kursprogram.

Claes Green, Gunnar Jernström och Britt-Marie Boisen redogjorde för friskvårdsaktiviteter.

Volvo personvagnar, Blå tåget  Onsdag den 14/9. På grund av säkerhetsregler har besöksantalet minskats till 30 personer, så att redan inbokade personer fått avstå. Samåkning från Garden Cennter kl 12.25.

GJ jobbar på ytterligare ett besök för de som avbokats och övriga intresserade.

Redarvillorna Fredag den 16/9. Platser kvar.

Radiomuséet Tisdag den 18/10. Platser kvar.

SKF Torsdag den 10/11. Ett fåtal platser kvar.

Skansen Lejonet och Svenska Flaggans museum. Fredag den 18/11. Platser kvar.

Jan-Erik Johansson informerade om att det nu är en full buss (50 pers.) på resan till Ryttmästarbostället den 15 /9,

Betr resan till 

Tändsticksmuséet och Husqvarna Vapen och Maskinmuséum Torsdag den 20/10. Fler intresserade behövs för att kunna genomföra resan. Två verkligt intressanta muséer. Inte bara för herrar.

Ulla Nordström informerade om lunchteatrar och övriga förställningar enligt Teater, konserter, etc

Leif Allvin påminde om 

Smoke Rings Big Band med Elisabeth Bergenstråhle i Råda Rum den 29/9

New Orleansfest på Bolåsa den 16 oktober

Jazzlyssning den 6 oktober fortfarande osäker. Besked kommer.

Seniorgympan inställd eller alternativt en annan dag.

Birgitta Jernström redogjorde för kommande möte i KPR.

En bensträckare före föredraget (Bild Ove Sjöstrand)

 

Åter till Föredraget

Sidan senast uppdaterad 2016-09-03